Parkeerplaatsen in de plaats van voet- en fietspaden

In alle stilte heeft het gemeentebestuur 440.000€ afgeroomd van de budgetten voor nieuwe en te vernieuwen voet- en fietspaden. Tegelijk wordt het budget voor de aanleg van de parking van de gemeenveldsite verhoogd van 300.000€ tot 700.000€.

Eén boom voor elke Beerselaar

Groen Beersel stelt voor om het Bomencharter Vlaanderen te ondertekenen en vraagt het gemeentebestuur om zich te engageren om deze legislatuur 25.000 nieuwe bomen te planten op het grondgebied van de gemeente Beersel wat symbolisch overeenkomt met één boom per inwoner.

Gedeeltelijke Bouwstop in Beersel

Voor de verkiezingen verklaarden meerderheidspartijen N-VA en De Lijst van de Burgemeester dat Beersel vol is en dat er paal en perk gesteld moest worden aan het verkavelen van wat ons rest aan open ruimte en groen. Belofte maakt schuld, maar sinds de verkiezingen blinkt het gemeentebestuur uit in immobiliteit. Tot op heden heeft het ... Read More

Groen eist gedeeltelijke bouw­stop in Beersel

Groen stelt voor om geen enkele nieuwe wegenis te stemmen, zolang het bestuur geen gemeentelijk uitvoeringsplan voorlegt waarin de bescherming van wat ons rest aan open ruimte centraal staat.