De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet

Klaas Slootmans (Vlaams Belang) belazert zijn publiek voortdurend met bij de haren getrokken cijfers, halfslachtige informatie en misleidende beelden in pers en sociale media. Om vervolgens een deontologische commissie te eisen voor andere mandatarissen omdat hij meent dat deze mensen misleid?

Geen loze beloftes over zwembaden in Beersel

Tot onze grote verwondering stelt WijZijnBeersel vast dat het gemeentebestuur van Beersel zich nu ook verzet tegen nieuwe zwemgelegenheid in het Domein van Huizingen.

The lonely glasbol

Na lang en meermaals aandringen van onze fractie bleek bij de laatste herziening van de meerjarenplanning bleek dat er in 2024 nu toch voor het eerst een budget voorzien is voor ondergrondse glasbollen. Ruiterlijk laat maar beter laat dan nooit.

Onderhoud van onze fietspaden

Er zijn in onze gemeente al jaren problemen met struiken en bomen die over de fietspaden groeien en de veiligheid en het comfort van onze fietsers bedreigen.