Milieu- en natuurbeleid in Beersel terug naar af!

Wij zien met lede ogen aan hoe het milieu- en natuurbeleid dat tijdens de vorige legislaturen stap per stap was versterkt weer stelselmatig wordt afgebouwd. In de nieuwe meerjarenplannen zal er minder besteed worden aan de verwerving van natuurgebieden. en het natuur-en milieubeleid wordt de komende jaren teruggebracht tot vuilbakken leegmaken en het containerpark laten ... Read More

Belofte maakt schuld

Van het ambitieus voet- en fietspadenbeleid van dit gemeentebestuur blijven vooral de rode en groene verfpotten over

Een onvoldoende halverwege de rit

Groen Beersel geeft een onvoldoende voor het beleid van denieuwe meerderheid halfweg de rit maar begint met een pluim voor het geactualiseerde mobiliteitsplan

Tariefreglement Moesjebaaz

Moesjebaaz wordt onvoldoende gebruikt en de verhuurprijzen zijn daar niet vreemd aan