Milieu- en natuurbeleid in Beersel terug naar af!

Groen Beersel ziet met lede ogen aan hoe het milieu- en natuurbeleid dat tijdens de vorige legislaturen stap per stap was versterkt nu stelselmatig wordt afgebouwd. Wie oppervlakkig kijkt naar de nieuwe meerjarenplannen vindt alleen dat er de komende jaren minder besteed zal worden aan de verwerving van natuurgebieden (-20.000 euro). Groen Beersel groef een beetje dieper en moest vaststellen dat het natuur- en milieubeleid de komende jaren teruggebracht wordt tot vuilnisbakken leegmaken en het containerpark laten draaien

Land Van Teirlinck. Tot onze grote spijt is er in de meerjarenbegroting niks terug te vinden over het Land Van Teirlinck. Bij de opstart van dit project was nochtans in een vijfde en laatste fase voorzien met als doel om stapstenen te ontwikkelen en zo een ecologische verbinding te verstevigen tussen het Hallerbos en het Zonienwoud. Er waren ook aanzienlijke middelen voorzien om die doelstelling te realiseren (650.000 euro), maar daarvan is niks terug te vinden in de begroting. De bevoegde schepen heeft in dezen zijn huiswerk niet gemaakt.

Buitenaanleg Gemeenveldsite. Tijdens de vorige legislatuur werden er heldere afspraken gemaakt tussen de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het gemeentebestuur over de inrichting van de molenbeekvallei en de aansluitende Gemeenveldsite. VLM nam de stukken natuur en de speelpleinen voor zijn rekening en het gemeentebestuur zou instaan voor de aanleg van een groene parking die aansluit bij CC De Meent. De VLM heeft woord gehouden en heeft haar deel van de werken volledig uitgevoerd. De aanleg van de groene parking stond in de meerjarenbegroting ingeschreven, maar wordt nu volledig afgevoerd. Dat komt neer op woordbreuk. Toen we informeerden bij VLM werd er ontgoocheld gereageerd, vooral ook omdat ze zelf niet op de hoogte gebracht werden van deze evolutie. Op 26 maart zal het huidige gemeentebestuur wel met veel bombast het project Molenbeekvallei openen en de vruchten van het vorige bestuur op zijn hoed steken.

Personeel. Tenslotte betreurt Groen Beersel dat er ook drastisch wordt gesnoeid in het personeel dat het Milieu- en Natuurbeleid vorm moet geven. Zo verdwijnt er één administratief medewerker op de dienst milieu, een halftijdse arbeider openbare reinheid en een gemeenschapswachter. Ook het budget voor het onderhoud van onze kostbare holle wegen halveert.

Spreid het nieuws ...