Wij zijn de jongeren van Beersel!

De jeugd van Beersel verdient meer dan een paar loze beloftes telkens er verkiezingen op til zijn … Geschikte fuifzalen en jeugdlokalen, vlot en betaalbaar openbaar vervoer, een jeugdraad waar onze jongeren gehoord worden, veilige fietspaden, betaalbare sportinfrastructuur, betaalbaar wonen in eigen streek, …. Het memorandum dat in 2018 door de jeugdraad van Beersel werd voorgelegd bleef grotendeels dode letter.

Memorandum Jeugdraad 2018 bleef dode letter

Het memorandum dat in 2018 door de jeugdraad van Beersel werd voorgelegd bleef grotendeels dode letter.

Fietspaden langs de Brusselse Steenweg blijven dode letter

In 2016 beloofde Ben Weyts ons als minister van mobiliteit nieuwe fietspaden langs de Brusselse Steenweg. Nu belooft hij ons als Minister van Sport een nieuw zwembad. Wie gelooft deze man nog?

Zachte weggebruiker eerst

Het STOP-principe waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat.

Dure sportzalen

Sportzalen huren is in Beersel dubbel zo duur als in de ons omliggende gemeentes

Jeugdraad 2.0

Om de jeugdraad dynamischer en efficiënter te maken, willen wij ze openstellen voor de gehele Beerselse jeugd. Niet enkel afgevaardigden van de jeugdverenigingen, maar ook jongeren tussen 12 en 17 jaar oud worden uitgenodigd.

30.000 bomen planten

Wij engageren ons om tijdens de volgende legislatuur voor elke inwoner één bijkomende boom te planten zodat wij onze kinderen en kleinkinderen het voorrecht geven hun leven uit te bouwen in een nog groenere en mooiere gemeente.

Eén villa = twee betaalbare woningen

Wij stimuleren ‘Samenhuizen’ en willen daarom dat  alle geldende verkavelings- en bouwvoorschriften worden geanalyseerd om na te gaan of deze voorschriften bouwen of verbouwen volgens de noden van de 21ste eeuw nog toelaten.

Wijkbudgetten

We voorzien een participatief budget zodat een buurt of wijk zelf actief aan de slag kan gaan en eigen projecten kan realiseren: projecten rond vergroening, verkeersveiligheid, inrichten van de openbare ruimte, …

Buzzy Pazz voor jeugdige verplaatsingen!

Alle Beerselse kinderen krijgen 50% korting op hun Buzzy-Pazz-abonnement

Fuifzalen en uitgaansmogelijkheden

De dag van vandaag is een fuif organiseren als jeugdvereniging nog amper de moeite. Er zijn drie aspecten dat hiertoe leiden.