In Beersel dekken de laadpalen voor elektrische wagens amper 20% van de behoefte

Tijdens de laatste gemeenteraad van December 2023 vroegen wij aan het gemeentebestuur waarom er deze legislatuur slechts 5.000€ van de 50.000€ die begroot werden voor de opstelling van nieuwe elektrische laadpalen effectief besteed werden. Het lakoniek antwoord van bevoegd Schepen Jos Savenberg was dat die laadpalen gratis geplaatst worden door derden en dat de gemeente dus niet moet investeren. Hij verklaarde bovendien dat er in Beersel geen tekort is aan laadpalen en beweerde dat de cijfers van verbruik dit ook bewijzen.

Uit de gemeente-monitor die recent gepubliceerd werd blijkt nochtans dat we op Beersels grondgebied tot op heden (Update April 2023) slechts over 6,9 laadpalen beschikken per 10.000 inwoners terwijl het Vlaams gemiddelde op dit ogenblik 11.4 laadpalen per 1000 inwoners bedraagt.

WijZijnBeersel vroeg ook de meest recente cijfers op bij het departement Mobiliteit en Openbare werken en ook die cijfers geven en heel andere kijk op de zaak.  

Uit de naakte cijfers van het departement Mobiliteit blijkt dat Beersel in 2023 met amper 20 trage laadpalen die publiek zijn en 40 trage laadpalen die semipubliek zijn bijzonder slecht scoort. Beersel haalt op dit ogenblik slechts 20% van de behoefte aan publieke laadinfrastructuur. De behoefte werd in 2022 door bevoegd Minister Lydia Peeters (Open VLD) geschat op 35.000 laadpunten tegen 2025. Met deze bedroevende resultaten eindigt Beersel op een schamele plaats 281 op een totaal van 304 Vlaamse steden en gemeenten, ofte bij de laatste 10%. Van een ambitieus beleid gesproken.

.

Spreid het nieuws ...