Onze aanpak

Beersel kan beter. Onze gemeente heeft veel troeven, maar kampt ook met uitdagingen die de voorbije jaren groter zijn geworden. De komende periode vereist dan ook vastberaden inspanningen als we in een mooie, landelijke en duurzame gemeente willen blijven wonen, leven, werken, schoolgaan, sporten, oud worden …

De middelen zijn beperkt. We zullen moeilijke keuzes moeten maken en willen geen zaken beloven die we niet kunnen waarmaken. Maar beleid voeren is niet alleen geld uitgeven en prestigeprojecten doorduwen, maar heeft vooral te maken met visie ontwikkelen, prioriteiten vastleggen en opportuniteiten benutten. Wij zitten alvast vol ideeën en er zijn heel wat instrumenten die weinig geld kosten en die wij beter willen uitspelen. Maar de komende maanden gaan we eerst de buurten en de dorpen in om te luisteren. Wij horen ook graag jouw feedback. Met jouw inzichten zullen wij onze prioriteiten verder vastleggen. 

Gemeentemonitor

Gemeentemonitor: wat denken de Beerselaars van het beleid?

De Gemeente-monitor levert voor Beersel een aantal opvallende resultaten op!

Geen parkeertoren aan de Meent

Het gemeentebestuur bestelt een haalbaarheidsstudie om een parkeergebouw op te richten op de gemeenveldsite. WijZijnBeersel roept het college op deze waanzinnige plannen te laten varen.

Zachte weggebruiker eerst

Het STOP-principe waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat.

Solidair Beersel

WijZijnBeersel blijft de meest kwetsbaren verwelkomen in onze gemeenschap en onze scholen. Omdat ook zij recht hebben op bescherming en op onderwijs voor hun kinderen.

Stationsbuurt Huizingen

WijZijnBeersel wil de perimeter van het RUP uitgebreiden zodat de uitdagingen van de volledige station- en schoolomgeving aangepakt kunnen worden. Het ontwerpteam moet de vrijheid krijgen om meerwaarde te realiseren voor de hele omgeving mbt inrichting én mobiliteit.

Onze Meigemheide: het groene hart als kloppend hart van Beersel

Een GROEN HART als sterke identiteit voor een open ruimte gemeente in een metropolitane regio.

Tegelwippen

Tegelwippen

Tegels of beton inruilen voor groen of waterdoorlatend materiaal is een belangrijke manier om de effecten van de klimaatverandering tegen te gaan.

Wandelbrug over de vaart in Lot

Waarom kan een wandelbrug over de vaart wel in Halle maar niet in Lot?

Groene dorpskernen als ontmoetingsruimtes

Onze dorpskernen liggen er al jaren troosteloos bij. Wij gaan voor gezellige, groene publieke ruimtes, die uitnodigen om te ontmoeten en te spelen.

Gemeentelijke commissies voor een transparant beleid

Als wij mee besturen worden commissievergaderingen een breekpunt. Deze vergaderingen zullen openbaar zijn en bieden de mogelijkheid aan alle burgers om het gemeentebestuur te ondervragen en ook deskundigen en belanghebbenden te horen.

Jeugdraad 2.0

Om de jeugdraad dynamischer en efficiënter te maken, willen wij ze openstellen voor de gehele Beerselse jeugd. Niet enkel afgevaardigden van de jeugdverenigingen, maar ook jongeren tussen 12 en 17 jaar oud worden uitgenodigd.

Duurzame en lokale landbouw

Een landbouw waar de winst gaat naar de boer, en niet naar de grootwarenhuizen en de landbouwindustrie.