Gemeentelijke commissies voor een transparant beleid

Tijdens de gemeenteraadszittingen moeten heel wat beslissingen genomen worden. Veel tijd om complexe onderwerpen diepgaand te bespreken is er dan ook vaak niet. Om de transparantie en de kwaliteit van de besluitvorming te verhogen voorziet de Vlaamse overheid in de mogelijkheid om gemeenteraadscommisies op te richten om complexe dossiers goed voor te bereiden en uitgebreid te overleggen. De huidige meerderheid van NV-A, CD&V en Open VLD, die de mond vol heeft van transparant beleid, weigert nochtans hardnekkig om zulke commissies op te richten en bedisselt al haar dossiers liever achter gesloten deuren. Je zou anders verwachten van een meerderheid die gesteund wordt door de CD&V fractieleider Peter van Rompuy en Vlaams minister Ben Weyts.

Als wij mee besturen worden commissievergaderingen een breekpunt. Die vergaderingen zullen openbaar zijn en bieden de mogelijkheid aan alle burgers om het gemeentebestuur te ondervragen en ook deskundigen en belanghebbenden te horen.

Spreid het nieuws ...