Oprichting gemeenteraads­commissies botweg geweigerd door de meerderheid

Het gemeentebestuur vindt de oprichting van gemeenteraadscommissies overbodig en weigert dit standpunt te motiveren

In de overgrote meerderheid van de Vlaamse gemeenten richt de meerderheid gemeenteraadscommissies op waarin gemeenteraadsleden zitten. ​De opdrachten van de gemeenteraadscommissie zijn:

  • ​voorbereiding van de besprekingen van de gemeenteraad
  • ​adviesverlening
  • ​voorstellen formuleren om de inspraak van de bevolking vorm te geven
  • ​deskundigen en belanghebbenden horen
  • ​afstemming met het beleid van de verzelfstandigde agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden