De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet

Klaas Slootmans (Vlaams Belang) belazert zijn publiek voortdurend met bij de haren getrokken cijfers, halfslachtige informatie en misleidende beelden in pers en sociale media. Om vervolgens een deontologische commissie te eisen voor andere mandatarissen omdat hij meent dat deze mensen misleid?

Geen loze beloftes over zwembaden in Beersel

Tot onze grote verwondering stelt WijZijnBeersel vast dat het gemeentebestuur van Beersel zich nu ook verzet tegen nieuwe zwemgelegenheid in het Domein van Huizingen.

The lonely glasbol

Na lang en meermaals aandringen van onze fractie bleek bij de laatste herziening van de meerjarenplanning bleek dat er in 2024 nu toch voor het eerst een budget voorzien is voor ondergrondse glasbollen. Ruiterlijk laat maar beter laat dan nooit.

Rots in de Groene branding

René, wij hebben meer dan 20 jaar op jou volle steun mogen rekenen. Jij was een rots in onze Groene branding. We missen je nu al.

Een onvoldoende halverwege de rit

Groen Beersel geeft een onvoldoende voor het beleid van denieuwe meerderheid halfweg de rit maar begint met een pluim voor het geactualiseerde mobiliteitsplan

De glasbollen van Open VLD

Blijkt dat er tijdens deze legislatuur tot op heden geen enkel initiatief genomen werd tot plaatsing van ondergrondse glasbollen, dixit bevoegde schepen Jos Savenberg.

Groen eist gedeeltelijke bouw­stop in Beersel

Groen stelt voor om geen enkele nieuwe wegenis te stemmen, zolang het bestuur geen gemeentelijk uitvoeringsplan voorlegt waarin de bescherming van wat ons rest aan open ruimte centraal staat.