Beersel kan beter

Rust roest! CD&V (nu lijst van de Burgemeester) is in Beersel al decennia aan de macht. En dat laat zich voelen. De swing is eruit en het beleid beperkt zich voornamelijk tot het bestendigen van het verleden en de uitvoering van oude dossiers. ‘Het Land van Teirlinck’ dateert uit de vorige legislatuur en kwam er op initiatief van Groen. Het was schepen Veerle Leroy die de subsidiëring voor de verbouwing van de gemeentelijke scholen op de wachtlijsten gezet heeft. En in de meer recente dossiers ‘Brabantse wouden’ en ‘Strategisch Project Zennevallei’ volgt ons bestuur met slepende voeten, eerder dan het voortouw te nemen en de opportuniteiten te benutten.

Waar blijft die frisse wind? N-VA beloofde zijn kiezers een frisse wind, maar van al die grote woorden van voor de verkiezingen werd ook (te) weinig in plannen of daden omgezet, met uitzondering van het mobiliteitsdossier, waar stilaan beweging in komt. Op het vlak van ruimtelijke ordening (Open VLD) heerst een complete standstill en in het milieubeleid (Open VLD) werd de dynamiek die Veerle Leroy op gang bracht vakkundig tenietgedaan.

Weer trots op Beersel! Als wij met de mensen praten, stellen wij vast dat ze graag in Beersel wonen. Maar getuigenissen van inwoners die echt trots zijn op onze gemeente horen we zelden. Verkeersveiligheid en zwerfvuil blijven voor heel wat inwoners een knelpunt en het openbaar domein ligt er voor een rijke gemeente zoals Beersel vaak belabberd bij: fietspaden en stoepen, verkeerssignalisatie, groenonderhoud, sportinfrastructuur … En ook op het vlak van sport en cultuur kunnen er nog heel wat tandjes bijgestoken worden. Onze gemeente heeft dus veel troeven, maar kampt ook met uitdagingen die de voorbije jaren alleen maar groter geworden zijn. We zetten een aantal knelpunten op een rijtje die dringend (meer) aandacht verdienen:

Grote Sleutel: beschermde kloostertuin moet wijken voor nieuwbouw

WijZijnBeersel is absoluut voorstander van de functionele herbestemming van de Grote Sleutel maar verzet zich tegen nieuwbouw op het terrein.

Plannen voor parkeertoren aan de Meent dood en begraven!

De parkeertoren waar het gemeentebestuur van droomt kost minstens 5M€ voor amper 45 bijkomende parkeerplaatsen. Aan een parking van drie niveaus, goed voor 225 plaatsen hangt een prijskaartje van 6.7M€!

Fietspaden langs de Brusselse Steenweg blijven dode letter

In 2016 beloofde Ben Weyts ons als minister van mobiliteit nieuwe fietspaden langs de Brusselse Steenweg. Nu belooft hij ons als Minister van Sport een nieuw zwembad. Wie gelooft deze man nog?

Gemeentemonitor

Gemeentemonitor: wat denken de Beerselaars van het beleid?

De Gemeente-monitor levert voor Beersel een aantal opvallende resultaten op!

Kunst in de straat?

Kijk hoe het gemeentebestuur van Beersel haar kunstpatrimonium verwaarloost.

Fietspaden in Beersel

WijZijnBeersel stelt vast dat het gemeentebestuur van Beersel tijdens deze legislatuur slechts 70% van de middelen voorzien voor de aanleg van voet- en fietspaden besteed heeft.

Kerk van Lot?

Het dossier ‘Kerk van Lot’ zit al jaren in het slop.

Stationsbuurt Huizingen

WijZijnBeersel wil de perimeter van het RUP uitgebreiden zodat de uitdagingen van de volledige station- en schoolomgeving aangepakt kunnen worden. Het ontwerpteam moet de vrijheid krijgen om meerwaarde te realiseren voor de hele omgeving mbt inrichting én mobiliteit.

Dure sportzalen

Sportzalen huren is in Beersel dubbel zo duur als in de ons omliggende gemeentes

Pendelparking in Lot

De huidige meerderheidspartijen verzetten zich niet tegen de aanleg van deze nutteloze parking die vooral pendelaars uit naburige gemeentes zal aantrekken.

Zwemmen in Beersel?

Het zwembad in Huizingen ging dicht en het Gemeentebestuur vond het zelf niet nodig om tussen te komen.

Ons openbaar domein

Het openbaar domein ligt er in Beersel al jaren slordig en verwaarloosd bij.