Fietspaden in Beersel

Hoe denkt te Beerselaar hierover?

Bij het begin van deze legislatuur maakte het nieuw gemeentebestuur van de aanleg en het onderhoud van voet- en fietspaden en trage wegen een prioriteit. En er werd in de meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 een totaal budget voorzien van 5,3M €. WijZijnBeersel ploos de begrotingscijfers uit en moest vaststellen dat daar bij de laatste aanpassingen van de meerjarenplanning slechts 3,7M€ ofte 70% van overbleef.

Als we daarbij in rekening brengen dat de kosten van openbare werken significant toegenomen zijn kunnen we dus stellen dat dit bestuur ook op dit vlak haar ambities niet waargemaakt heeft. Daar komt bij dat het bestuur ook geen nieuwe subsidiedossiers lopen heeft.

Spreid het nieuws ...