Geen loze beloftes over zwembaden in Beersel

Tot onze grote verwondering stelt WijZijnBeersel vast dat het gemeentebestuur van Beersel zich nu verzet tegen nieuwe zwemgelegenheid in het Domein van Huizingen? De documenten die wij in deze bij de provincie opgevraagd hebben zijn glashelder (zie bijlage). Wij citeren uit de studie: ‘Het gemeentebestuur staat weigerachtig ten aanzien van een nieuw zwembad en vreest voor extra belasting bij de politiediensten’. De provincie onderzocht nochtans verschillende opties voor een nieuw openluchtzwembad aan de buitenrand van het domein, zodat dit volledig afzonderlijk kan functioneren.

Ter zitting herhaalde Ben Weyts nogmaals zijn belofte om tijdens de volgende legislatuur op eigen kosten een nieuw instructiebad te bouwen in Beersel. Maar hij weigerde wel te vertellen waar hij dit nieuw zwembad wil inplanten.?

De zoveelste loze belofte van Ben Weyts. In 2016 al beloofde hij nieuwe fietspaden langs de Brusselse Steenweg …

Het aanbod van de provincie om een nieuw bad te bouwen in Huizingen wordt dus botweg afgewezen. Maar we gaan wel naar de verkiezingen met de belofte van een nieuw zwembad elders in Beersel. Op eigen grond en we gaan dit zelf betalen. Wat Ben zelf doet, doet hij beter …

Spreid het nieuws ...