Onze tussenkomsten in de gemeenteraad

De huidige meerderheid heeft de bevoegdheden van de gemeenteraad tot het absolute minimum gereduceerd. Zo weigerde deze meerderheid om gemeentelijke commissies op te richten om punten voor te bereiden vooraleer ze ter stemming gelegd worden en om inspraak van de bevolking vorm te geven. Om onze democratische rol te blijven spelen rest onze fractie niets anders dan deze meerderheid systematisch te bestoken met bijkomende mondelinge vragen:

College weigert oubollige bedrijfsbelasting bij te sturen

Dit gemeentebestuur blijft fan van belastingen op drijfkracht.

Geen Buzzy Pazz voor onze jongste inwoners

Geen Buzzy pass voor onze jongste inwoners.

Middeleeuwse verkavelings­voorschriften en BPAs

Beersel vergunt nog steeds op basis van verouderde verkavelings­voorschriften en BPA’s

Onderhoud van onze fietspaden

Er zijn in onze gemeente reeds jaren problemen met struiken en bomen die over de fietspaden groeien en de veiligheid en het comfort van onze fietsers bedreigen.

Zone 50

WijZijnBeersel vroeg het gemeente­bestuur om de snelheidslimieten op het gans grondgebied van Beersel van straat tot straat te actualiseren, rekening houdend met de lokale situatie en de veiligheid van de actieve weggebruiker

Gemeente Beersel exploiteert natuurgebied als illegale stortplaats 

Terwijl het gemeentebestuur sluikstorters beboet geeft ze haar eigen technische diensten al stoemelings de opdracht om illegaal te storten in natuurgebied.

Duurzame mobiliteit in Beersel

Ons gemeentebestuur en duurzame mobiliteit.

De glasbollen van Open VLD

Blijkt dat er tijdens deze legislatuur tot op heden geen enkel initiatief genomen werd tot plaatsing van ondergrondse glasbollen, dixit bevoegde schepen Jos Savenberg.

Mondelinge vraag Groen Blaffeturke

Groen Beersel betreurt dat het RUP ‘Groen Blaffeturke’ uitsluitend draait rond de belangen van de gemeente

Groen Beersel legt tijdelijke bouwstop op tafel: geen nieuwe verkavelingen

Ons voorstel tot het invoeren van een voorlopige stop op nieuwe verkavelingen op grondgebied Beersel

Vernieling broedplaats vliegend hert

Tussenkomst naar aanleiding van de vernieling van een broedkolonie van het vliegend hert door de gemeentelijke diensten

Oprichting gemeenteraads­commissies botweg geweigerd door de meerderheid

Het gemeentebestuur vindt de oprichting van gemeenteraads-commissies overbodig en weigert dit standpunt te motiveren