Middeleeuwse verkavelings­voorschriften en BPAs

Toen wij op de laatste gemeenteraad een agendapunt Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening zagen waren wij vol verwachting maar ons enthousiasme was snel bekoeld. We hebben inderdaad moeten vaststellen dat wat hier voorligt een verplicht nummertje is dat in elke Vlaamse gemeenteraad gestemd moet worden in de context van het Vlaams instrumentendecreet dat in werking treedt op 1 januari 2024 en een aantal regels wijzigt ivm lasten die opgelegd kunnen worden bij het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen.

Dit gemeentebestuur verplicht haar inwoners om stedenbouwkundige vergunningen aan te vragen op basis van regelgeving die 60 jaar oud is

Een gemiste kans. De Bouwmeesterscan van Beersel is in haar analyse van het ruimtelijk beleid in Beersel glashelder. Wij citeren: ‘Vandaag heeft Beersel een aantal RUP’s, meestal op projectniveau, en geldt er één beperkte verordening (1975) op haar grondgebied. De fameuze bouwverordening van de randfederatie Halle  legt verouderde regels op inzake manier van bouwen. Dit is vaak niet voldoende om op een sturende manier te reageren op project- en vergunningsaanvragen’. En Actiepunt 4.2 van diezelfde bouwmeesterscan luidt: Leg het beleidskader vast via een gemeentelijke stedebouwkundige verordening en vertaal dit in een heldere bouwcode die de regels voor al onze inwoners vastlegt voor:

 • inplanting van gebouwen
 • erfdienstbaarheden
 • bouwvergunningen
 • Zonnepanelen
 • hinderlijke inrichtingen
 • afsluitingen en aanplantingen
 • veiligheid van werven
 • funderingen
 • rioleringen …

Inderdaad. Vandaag verleent de Gemeente Beersel nog altijd stedenbouwkundige vergunningen op basis van compleet verouderde verkavelingsvoorschriften en BPAs. Om maar één voorbeeld te geven. De verkavelingsvoorschriften van de wijk Blarenveld dateren van december 1964 en staan vol met totaal verouderde voorschriften.

 • De afsluiting moet bestaan uit levende hagen van maximum 1 meter hoogte…
 • Maximum 2 bewoonbare niveaus…
 • Kippenhokken en serres niet toegelaten, ….

Wij hebben zelf moeten vaststellen dat de definities van woonlagen verschillen van verkaveling tot verkaveling …

Dit gemeentebestuur verplicht haar inwoners dus om stedenbouwkundige vergunningen aan te vragen op basis van regelgeving die 60 jaar oud is! Renovaties in 2023 op basis van reglementen uit 1964! We hebben er dit gemeentebestuur al meermaals op gewezen dat er dringend werk van gemaakt moest worden van de actualisering en harmonisering van al die voorschriften en BPAs.

De Vlaamse regering voorzag hiervoor trouwens een vereenvoudigde procedure en Halle heeft hiervan gebruik gemaakt om zo’n gemeentelijke stedebouwkundige verordening voor te bereiden en goed te keuren op haar gemeenteraad .Deze verordening legt alle spelregels vast in één heldere bouwcode die geldt voor elk project. In Halle hebben ze hun huiswerk gemaakt en staan alle spelregels duidelijk uitgewerkt in één document.

Maar deze meerderheid is liever lui dan moe en moddert verder aan en vergunt nog steeds versnippert en op basis van reglementering van 1964. Zo is het mogelijk dat iemand die een zonevreemde woning in natuurgebied verbouwt aan minder regeltjes gebonden is dan iemand die zijn woning renoveert in een vergunde verkaveling. Wat hier voorligt is meer dan het bewijs van liever lui dan moe. Wij kunnen dit niet anders noemen dan schuldig verzuim!

Spreid het nieuws ...