Onze Meigemheide: het groene hart als kloppend hart van Beersel

Een GROEN HART als sterke identiteit voor een open ruimte gemeente in een metropolitane regio

Beersel werd in 2018 reeds geselecteerd voor een Bouwmeesterscan. Het plan ligt sinds November 2020 stof te maken in de schuiven van de bevoegde schepen. Het plan formuleert nochtans een toekomstgerichte visie op beter en duurzaam ruimtegebruik. Het huidig verkwistende ruimtelijk model is immers in belangrijke mate mee verantwoordelijk voor de klimaat- en energiecrisis die nu volop woedt. Een team van experten heeft de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart gebracht en formuleert voorstellen voor een transitie naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen.

Het plan vermijdt dat nog nieuwe open ruimte wordt aangesneden om te voldoen aan de toenemende woningnood door de bestaande bebouwde ruimte beter te benutten, de kernen te verdichten en te versterken, hergebruik te stimuleren en nieuwe woonvormen te ondersteunen. Daarnaast worden de bestaande groene ruimte beter beschermd,  uitgebreid en verbonden.

Wij  zetten daarom volop in op een geïntegreerde lange termijnvisie om onze ruimtelijke ontwikkeling de komende jaren in goede banen te leiden.  Dit ruimtelijk beleid staat immers niet op zichzelf, maar heeft een nauwe link met mobiliteit, klimaatbeleid, natuur en milieu, economie,…

Spreid het nieuws ...