Actief

De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet

Klaas Slootmans (Vlaams Belang) belazert zijn publiek voortdurend met bij de haren getrokken cijfers, halfslachtige informatie en misleidende beelden in pers en sociale media waarbij hij de indruk geeft dat het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan geen grenzen stelt en wolkenkrabbers toelaat. Om vervolgens een deontologische commissie te eisen voor andere mandatarissen omdat hij meent dat deze mensen misleid?

Geen loze beloftes over zwembaden in Beersel

Tot onze grote verwondering stelt WijZijnBeersel vast dat het gemeentebestuur van Beersel zich nu ook verzet tegen nieuwe zwemgelegenheid in het Domein van Huizingen.

In Beersel dekken de laadpalen voor elektrische wagens amper 20% van de behoefte

Uit de naakte cijfers blijkt dat Beersel met 20 trage laadpalen die publiek zijn en 40 trage laadpalen die semipubliek zijn bijzonder slecht scoort en slechts 20% haalt van de behoefte aan publieke laadinfrastructuur.

The lonely glasbol

Na lang en meermaals aandringen van onze fractie bleek bij de laatste herziening van de meerjarenplanning bleek dat er in 2024 nu toch voor het eerst een budget voorzien is voor ondergrondse glasbollen. Ruiterlijk laat maar beter laat dan nooit.

College weigert oubollige bedrijfsbelasting bij te sturen

Dit gemeentebestuur blijft fan van belastingen op drijfkracht.

Geen Buzzy Pazz voor onze jongste inwoners

Geen Buzzy pass voor onze jongste inwoners.

Middeleeuwse verkavelings­voorschriften en BPAs

Beersel vergunt nog steeds op basis van verouderde verkavelings­voorschriften en BPA's

Geen projectfinanciering voor voet- en fietspaden

WijZijnBeersel stelt vast dat het gemeentebestuur geen enkel subsidiedossier meer lopen heeft voor de aanleg van nieuwe voet- en fietspaden.

Gemeentebestuur van Beersel speelt onder één hoedje met projectontwikkelaars

Tijdens de gemeenteraad van 28 juni besliste de meerderheid een strategisch gelegen perceel grond te verkopen, gelegen langs de Sanatoriumstraat in Alsemberg.

Onderhoud van onze fietspaden

Er zijn in onze gemeente al jaren problemen met struiken en bomen die over de fietspaden groeien en de veiligheid en het comfort van onze fietsers bedreigen.

Zone 50

WijZijnBeersel vroeg het gemeente­bestuur om de snelheidslimieten op het gans grondgebied van Beersel van straat tot straat te actualiseren, rekening houdend met de lokale situatie en de veiligheid van de actieve weggebruiker

Groen Beersel kiest definitief voor WijZijnBeersel

In Beersel wijzigt de groene fractie in de gemeenteraad haar naam definitief in WijZijnBeersel.