Gemeentebestuur van Beersel speelt onder één hoedje met projectontwikkelaars

Tijdens de gemeenteraad van 28 juni besliste de meerderheid een strategisch gelegen perceel grond te verkopen, gelegen langs de Sanatoriumstraat in Alsemberg. WijZijnBeersel, vroeg om het punt te verdagen om dit verder uit te klaren, maar de meerderheid weigerde hierop in te gaan.

Met de verkoop van dit strategisch gelegen perceeltje groen verhoogt immers het risico dat de prachtige bomen op de hoek van de Sanatoriumstraat en de Dikke Meerweg sneuvelen voor de zoveelste verkaveling. De schepen van Financiën Eddy Deknopper CD&V maakt zich sterk dat het niet zo’n vaart zal lopen. Maar WijZijnBeersel is daar niet gerust in. Deze meerderheid schreeuwt van de daken dat Beersel vol is en dat we absoluut moeten waken over het groene karakter van onze gemeente, maar verzaakt de juiste instrumenten in te zetten om dat groene karakter te bestendigen (ruimtelijke uitvoeringsplannen, wijzigingen van verouderde BPA’s, strategisch grondbeleid,…). Wel integendeel.

Het restperceel dat nu te koop aangeboden wordt, ligt op de hoek van de Sanatoriumstraat en de Dikke Meerweg en bleef in handen van de gemeente na de rechttrekking van de nieuwe Sanatoriumstraat.

Het gaat om een langgerekt stuk grond dat langs de Sanatoriumstraat loopt. Het voormalige hotel-restaurant ‘Au repos des chasseurs’, dat intussen is opgedeeld in vier appartementen, grenst dus niet aan het openbaar domein omdat de voortuin/parking van het gebouw eigendom is van de gemeente. Het is absoluut terecht dat dit deel van het perceel verkocht wordt aan de eigenaars van het gebouw.

Het restperceel loopt echter verder tot aan de Dikke Meerweg. En het is de makelaar die instaat voor de verkoop van het voormalige hotel- restaurant én de onbebouwde gronden die daarrond liggen, die een vraag richtte aan het gemeentebestuur om het volledige perceel te kopen. De onbebouwde zone naast het gebouw ligt in woongebied, grenst op heden niet aan openbaar domein en kan dus niet verkaveld worden. Door het perceel in zijn geheel te kopen realiseert de makelaar dus een meerwaarde voor de eigenaars van ‘Au Repos des Chasseurs’ maar effent meteen ook de weg om het stuk tussen het voormalige hotel en de Dikke Meerweg te verkavelen.

In de documenten die WijZijnBeersel kon inkijken steekt de makelaar ook niet onder stoelen of banken dat hij het stuk tussen het voormalige hotel wil aankopen om te verkavelen. Uit het mailverkeer blijkt bovendien dat de gemeentelijke diensten geen bezwaar maken tegen een mogelijke verkaveling.

Opmerkelijk is dat schepen Deknopper zich tijdens de gemeenteraad indekte tegen mogelijke verkaveling met een advies van de dienst Ruimtelijke ordening en van onroerend Erfgoed uit 2021, maar uit de stukken blijkt dat adviezen snel kunnen wijzigen!

Opmerkelijk is ook dat in de mails de naam van voormalige stedenbouwkundig ambtenaar Jean-Marie Nerinckx weer opduikt, terwijl de schepen van Ruimtelijke ordening nergens te bespeuren valt in het mailverkeer over de verkoop van deze grond.

De gemeentelijke financiën zijn belangrijk, maar dit kan niet ten koste gaan van een goede ruimtelijke ordening en een groen Beersel. Uit dit dossier blijkt nog maar eens dat deze meerderheid uitblinkt in een gebrek aan visie.