In de pers

Gemeente Beersel exploiteert natuurgebied als illegale stortplaats 

Terwijl het gemeentebestuur sluikstorters beboet geeft ze haar eigen technische diensten al stoemelings de opdracht om ilegaal te storten in natuurgebied.

Groen hekelt OCMW stoelendans in Beersel

WijZijnBeersel hekelt de stoelendans die spijtig genoeg vooral de zwakste inwoners van Beersel raakt

Onvrede met pover budget voor strijd tegen wateroverlast

Het gemeentebestuur investeert te weinig om wateroverlast tegen te gaan.

Oppositie heeft bedenkingen bij herinrichtingsplan stationsbuurt Huizingen

Deze plannen hebben als enig opzet de belangen van de gemeente veilig te stellen

Broedplaats vliegend hert vernield

Natuurbeheer staat duidelijk niet op de prioriteitenlijst van het nieuwe gemeentebestuur.

Groen eist gedeeltelijke bouw­stop in Beersel

Groen stelt voor om geen enkele nieuwe wegenis te stemmen, zolang het bestuur geen gemeentelijk uitvoeringsplan voorlegt waarin de bescherming van wat ons rest aan open ruimte centraal staat.

Schepen Veerle Leroy neemt afscheid van haar ambt met vier milieuprijzen

Ik kan alleen maar hopen dat mijn opvolger niet terug grijpt naar de recepten van de vorige eeuw.

Voormalig schepen Veerle Leroy stopt (tijdelijk) met actieve politiek

Veerle Leroy neemt ontslag uit de gemeenteraad. ‘Ik ben toe aan rust’, verklaart ze.

Geen pendelparking aan het station van Lot

Geef al onze stations meer parkeerplaatsen en fietsenstallingen

Winnaar van de verkiezingen Groen uit de meerderheid gewipt

De enige overwinnaar van de laatste verkiezingen werd vakkundig buiten spel gezet.