Oppositie heeft bedenkingen bij herinrichtingsplan stationsbuurt Huizingen

WijZijnBeersel kan zich niet van de indruk ontdoen dat dit RUP vooral wordt opgemaakt om meerwaarde te creëren op de gemeentelijke eigendommen, alsook het eigendom van woonpunt Zennevallei. Er wordt onvoldoende ingezet op de uitdagingen van de volledige station- en schoolomgeving: mobiliteit, ontsluiting kartonfabriek, ontsluiting station, verkeersinrichting kruispunt Guido-Gezellelaan-Vaucampslaan …

Spreid het nieuws ...