The lonely glasbol

Na lang en meermaals aandringen van onze fractie bleek bij de laatste herziening van de meerjarenplanning bleek dat er in 2024 nu toch voor het eerst een budget voorzien is voor ondergrondse glasbollen. Ruiterlijk laat maar beter laat dan nooit.

Milieu- en natuurbeleid in Beersel terug naar af!

Wij zien met lede ogen aan hoe het milieu- en natuurbeleid dat tijdens de vorige legislaturen stap per stap was versterkt weer stelselmatig wordt afgebouwd. In de nieuwe meerjarenplannen zal er minder besteed worden aan de verwerving van natuurgebieden. en het natuur-en milieubeleid wordt de komende jaren teruggebracht tot vuilbakken leegmaken en het containerpark laten ... Read More

Milieuraad in Beersel dode letter

We vroegen het gemeentebestuur hoe vaak die milieuraad deze legislatuur reeds vergaderd heeft en welke dossiers daar behandeld werden?

De glasbollen van Open VLD

Blijkt dat er tijdens deze legislatuur tot op heden geen enkel initiatief genomen werd tot plaatsing van ondergrondse glasbollen, dixit bevoegde schepen Jos Savenberg.

Eén boom voor elke Beerselaar

Groen Beersel stelt voor om het Bomencharter Vlaanderen te ondertekenen en vraagt het gemeentebestuur om zich te engageren om deze legislatuur 25.000 nieuwe bomen te planten op het grondgebied van de gemeente Beersel wat symbolisch overeenkomt met één boom per inwoner.