The lonely glasbol

Na lang en meermaals aandringen van onze fractie bleek bij de laatste herziening van de meerjarenplanning dat er in 2024 nu toch, én voor het eerst een budget voorzien is voor ondergrondse glasbollen. Ruiterlijk laat maar beter laat dan nooit.

De bevoegde schepen zal dus voor de verkiezingen toch nog kunnen pronken met zijn lonely glasbol, ook al zijn er vijf lange jaren aan inefficient beleid verloren gegaan.

Spreid het nieuws ...