In het OCMW

Ahmed Alaoui zetelt voor WijZijnBeersel in het bijzonder comité van het OCMW. Hij is een bijzondere getuige van de dagdagelijkse werking van de sociale diensten van de gemeente Beersel. Zijn verhaal:


In de eerste plaats wil ik mijn bijzondere waardering uitdrukken voor onze maatschappelijke werkers. Elke dag opnieuw staan zij in de frontlinie om de prangende maatschappelijke problemen waarmee heel wat inwoners van Beersel geconfronteerd worden aan te pakken.

Wij leven in een welvarende gemeente, maar ik ervaar wekelijks dat Beersel ook heel wat (verborgen) armoede en miserie kent. Ik noem er maar een paar: gezondheidsproblemen (mentaal of fysiek), financiële moeilijkheden (verlies van werk, energiefactuur, echtscheiding, schuldenlast …), betaalbaar wonen, familiaal geweld, alcoholisme, drugverslaving, migratie (oorlogen en conflicten, politieke vluchtelingen …) ….

Mijn ervaringen van de afgelopen jaren als lid van het sociaal comité van het OCMW zijn bijzonder positief.

Die mensen hebben niet gekozen voor de situatie waarin ze beland zijn en verdienen onze (discrete) steun. Ik waardeer het daarom bijzonder dat de besluitvorming van het sociaal comité apolitiek verloopt met als enige bekommernis om elke inwoner in miserie te helpen, los van afkomst, overtuiging, taal of religie.