College weigert oubollige bedrijfsbelasting bij te sturen

Op de gemeenteraad van December 2019 diende onze fractie een amendement in om de oubollige belasting of drijfkracht af te schaffen en te vervangen door een  bedrijfsbelasting met oppervlakte en graad van hinder als eenvoudige en objectieve grondslagen. Ter zitting verklaarde de bevoegde Schepen toen dat de meerderheid dit een interessant idee vond. Hij ging daarnaast ook een alternatief mechanisme onderzoeken waarbij opcentiemen op de kadastrale inkomens gehoffen worden. Het bestuur gaf ook toe dat deze systemen heel wat administratieve rompslomp vermijden, zowel voor de gemeente als voor de bedrijven. Er kwam toen een engagement om het impact van zo’n wijziging door te rekenen en de herziening van dit belasting reglement te overwegen.

Liever lui dan moe. We zijn ondertussen 4 jaar verder en we moeten vaststellen dat het gemeentebestuur onze voorstellen nog steeds als goed bestempelt maar geen overeenstemming bereikt over de implementatie. Alles blijft dus bij de verouderde belastingen op drijfkracht.

Spreid het nieuws ...