Broedplaats vliegend hert vernield

Het vliegend hert, een Europees beschermde diersoort, is de grootste kever van Midden-Europa. De mannetjes worden maar liefst acht cm groot, de vrouwtjes zes cm. Heel bijzonder is dat de volwassen kever slechts enkele weken leeft in de periode tussen mei en augustus. De larven leven daarna zo’n vijf jaar van ondergronds vermolmd hout. Doordat de larven leven van afgestorven bomen zijn de dieren volstrekt onschadelijk voor onze tuinen en bossen. Deze gigant is in heel Europa zeer zeldzaam geworden. Ook in Vlaanderen komt hij slechts op enkele plaatsen voor, ook in Beersel. Nu toch nog want de gemeentelijke diensten vernielden recent één van de belangrijkste voortplantingsplaatsen, gelegen langs de Menisberg in het talud van het kerkhof.

Het ecologisch belang van deze site was door het gemeentebestuur nochtans gekend. Beersel maakte van het Vliegend hert in het verleden zelf een favoriete koesterbuur of ’totem’ en plaatste twee borden in het talud. Om dit bijzondere diertje meer kansen te geven werden op de Menisberg in samenwerking met het regionaal landschap zelf verschillende broedhopen aangelegd. Broedhopen aanleggen is een kleine ingreep die perfect past in de omgeving. Het volstaat om stamstukken van hardere houtsoorten, zoals inlandse eik, 50 cm diep in te graven. De werken werden uitgevoerd door de Intergemeentelijke Natuur en Landschapsploegen, maar ook de leerlingen van de naburige scholen hielpen enthousiast mee.

Maar natuurbeheer staat duidelijk niet op de prioriteitenlijst van het nieuwe gemeentebestuur, verklaart Jan Steyaert. Wel integendeel, de gemeente besliste alle voormalige inspanningen teniet te doen en onderwierp de uiterst waardevolle talud aan een grondige opkuisbeurt. Bomen en struiken werden tot op de grond gerooid en nog veel erger, ook de broedhopen werden verstoord en de ingegraven boomstronken weggehaald. Larven van de vijf volgende kostbare generaties van de met uitsterven bedreigde kever werden gewoon afgevoerd naar het containerpark. Het talud was bovendien als waardevol biotoop opgenomen in het gemeentelijk bijenplan.

Groen Beersel vernam uit goed bron dat ook de natuurinspectie van ANB de zaak zeer ernstig neemt. Naast de klassieke weg van strafrechtelijke vervolging kan de natuurinspectie administratieve sancties, geldboetes of herstelmaatregelen opleggen. In dit geval wordt gedacht aan een significante investering in het opkweken van larven.

Groen Beersel zal op de volgende gemeenteraad vragen wie de politieke verantwoordelijkheid draagt voor dit wanbeheer en zal voorstellen om een taludbeheerder met kennis van zaken aan te stellen die het beheer van alle waardevolle bermen coördineert.

Spreid het nieuws ...