Winnaar van de verkiezingen Groen uit de meerderheid gewipt

Open brief gericht aan de vrienden van Open VLD, November 2018

De coalitie van de verliezers

Eerst de verkiezingsresultaten nog is in het juiste perspectief plaatsen. De toon van ‘Beersel is vol’ sloeg niet aan. NV-A verloor in Beersel over de ganse lijn. Ondanks het feit dat er in Beersel twee bijkomende zetels te verdelen waren (van 27 naar 29 zetels) verloor N-VA één zetel. En Ben Weyts kon zijn ministerbonus niet verzilveren. Hij ging erop achteruit in voorkeurstemmen. Ook voor de VLD werd het in Beersel een fiasco.  Maggie (De Block) zakte persoonlijk af naar onze gemeente om de oude vetes tussen Open VLD (1088 stemmen in 2012) en Open Beersel (973 stemmen in 2012) te lijmen. Open VLD telde de stemmen op (1088 + 973 = 2061 stemmen, goed voor 4 zetels), rekende zich de laatste weken rijk … maar tikte zondag af op 1208 stemmen.  Een blauw verlies van 42%. Ook CD&V verloor van haar pluimen. Ze verloor zetels en Burgemeester van Daele moest inboeten aan populariteit. Groen en SP.A kwamen in 2012 nog in kartel op en haalden toen samen 1843 stemmen. Deze keer kwam Groen alleen op en overtuigde met haar positief verhaal op haar ééntje 2555 kiezers. Een vooruitgang van 28% en goed voor 5 zetels. Wie is de objectieve winnaar van deze verkiezingen?

Op basis van deze uitslag waren er numeriek slechts 2 logische combinaties om in Beersel tot een stabiele meerderheid te komen: CD&V, Groen en VLD (16 zetels van de 29) of CD&V+N-VA (ook 16 zetels). CD&V, Groen en VLD bestuurden de laatste zes jaar goed samen en zijn hiervoor beloond. Samen gingen we van 14 naar 16 zetels. Toch sloot de grootste verliezer van deze verkiezingen (VLD) de verderzetting van deze  succesformule uit? Onze vrienden van open VLD sloten 2 uur na de verkiezingen reeds een deal met de NV-A (verliezer) om Groen (de winnaar van deze verkiezingen) als coalitiepartner uit te sluiten met de bedoeling om een meerderheid te vormen met CD&V en N-VA (9+7+2= 18 zetels).

De inhoudelijke argumenten voor deze keuze houden geen steek. VLD noemde mobiliteit, lokale economie en de druk op de open ruimte als grootste struikelblokken? Is het toeval dat de VLD lijsttrekker Gilbert Wouters tijdens de vorige legislatuur als schepen nog bevoegd was voor …  mobiliteit en lokale economie? En het is Ben Weyts die in het centrum van Lot één van de mooiste stukken overblijvend groen wil opofferen voor een megaparking naast het station!

Maar de postjes gingen voor de vrienden van open VLD voor op de inhoud. Zondagnamiddag, tijdens het tellen van de stemmen zagen jullie de bui al hangen. En ook N-VA voelde meteen nattigheid. ‘Gewoon doen’ moeten jullie toen gedacht hebben en nog voor de officiële resultaten bekend waren verkochten jullie alle open VLD zetels aan N-VA. De deal werd zondagnamiddag meteen gebetonneerd in een officiële voordrachtsakte die ondertekend werd door Gilbert Wouters, Jos Savenberg én Ben Weyts. Zo gaf open VLD aan N-VA een volmacht nog voor de officiële resultaten bekend waren! Omdat alleen Ben tekende voor N-VA hield hij zijn handen volledig vrij maar werd de volledige VLD fractie de facto de speelbal van N-VA. Open VLD wikt maar Ben beschikt.

Inderdaad beste vrienden, de postjes gingen voor op inhoud. Voor N-VA en VLD maakte het niet uit of het met Groen moest of met CD&V. Zondagavond om 19u32, bij het binnenlopen van de eerste officiële resultaten hing Ben Weyts al aan onze telefoon. Op basis van de resultaten van het eerste kiesbureau haalden N-VA, Groen een VLD een meerderheid en was Groen voldoende Vlaams en ondernemingsgezind om te praten over een coalitie zonder CD&V. Wij hielden die boot af en vroegen Ben om terug te informeren van zodra de resultaten definitief waren. Later kantelden de resultaten en werd CD&V de gedoodverfde partner. Met inhoud heeft dit cijferwerk niks van doen.

Daarmee wordt ook de meest actieve Schepen van de vorige legislatuur aan de deur gezet. Veerle Leroy behaalde meer voorkeurstemmen dan alle andere Schepenen. De bevolking heeft haar noeste arbeid in elk geval sterk gewaardeerd. De VLD schepen die uitblonk in immobiliteit, geen enkel initiatief nam in zijn beleidsdomeinen en het laagst scoorde in voorkeurstemmen blijft zitten.

Tenslotte vragen wij ons af wat jullie kiezers denken van deze gang van zaken? De grootste kartel-fan van de voormalige Open Beersel lijst die vorig jaar overliep naar N-VA (Bram Roosens) heeft er in elk geval weinig plezier aan beleefd. Hij werd niet verkozen.

Beste vrienden van open VLD Beersel. We wensen jullie in elk geval veel succes in het midden van het bed. Numeriek zijn jullie overbodig. Elke realisatie ivm mobiliteit of fiscaliteit zal prijken op de hoed van N-VA. Ieder sociaal of cultureel succes komt op het conto van CD&V. En van de groene thema’s hebben jullie nooit echt wakker gelegen. Spijtig genoeg zullen de architecten van dit scenario in 2024 geen verantwoording moeten afleggen voor het electoraal debacle. Die zijn dan al lang op pensioen. Het zullen jullie jongste leden en sympathisanten zijn die het puin zullen moeten ruimen.

Wij beloven jullie in elk geval een sterke oppositie. En het zal op basis van dossiers zijn, en niet met halve waarheden of slagen onder de gordel.

Mvg

Jan Steyaert

Voorzitter Groen

Spreid het nieuws ...