Onderhoud van onze fietspaden

Bespreking van dit agendapunt tijdens de gemeenteraad

Een paar weken geleden deed er zich in Dworp een ernstig fietsongeluk voor dat grotendeels te wijten was aan hinderend struikgewas, waarbij de fietser in kwestie een neusbreuk heeft opgelopen.

Er zijn in onze gemeente al jaren problemen met struiken en bomen die over de fietspaden groeien en de veiligheid en het comfort van onze actieve weggebruiker in het gedrang brengen. Die problemen doen zich hoofdzakelijk op dezelfde plaatsen voor zoals Breedveld, Alsembergsesteenweg en de Zennestraat.

Ieder jaar opnieuw moeten we er bij de bevoegde diensten aandringen om in actie te komen, ieder jaar opnieuw krijgen we te horen dat het om struiken en bomen gaat die op privégrond staan en dat er een schrijven naar de eigenaars gestuurd zal worden.

We vroegen het gemeentebestuur om dergelijke klachten dezelfde prioriteit te geven als het zou gaan over bomen die de rijweg en het autoverkeer hinderen en stelden voor dat het bestuur een lijst opstelt met knelpunten, zodat de diensten preventief en snel kunnen opgetreden. Als eigenaars jaar na jaar aangeschreven moeten worden om te snoeien kunnen die hardleerse inwoners ook preventief aangemaand worden om hun haag te snoeien of overhangende takken te verwijderen.

Spreid het nieuws ...