Zone 50

Onze tussenkomst in de gemeenteraad

Het valt op dat er in onze gemeente nog heel wat smalle (woon)straten zijn (vaak) zonder doorgaand verkeer waar de maximale snelheid 50 km per uur bedraagt. In veel van deze straten wordt gefietst en gewandeld en voorbijrijdende wagens kruisen of laten passeren met 50 km/uur is simpelweg levensbedreigend voor elke actieve weggebruiker.

Een voorbeeld: in juni was er een straatfeest in de Klutsstraat (Alsemberg, waarop ook inwoners van de Steenrotsstraat en de Meigemheidestraat aanwezig waren. Daar klonk uit één stem dat 50 km/uur in deze straten gewoon onverantwoord is. Ook op de Hendrik Consiencestraat mag je per wagen 50 km/uur rijden, terwijl daar in de zomer kinderkampen georganiseerd worden? Een gelijkaardige situatie in de Sint Laureinsborreweg (Dworp) en aansluitende straten.

WijZijnBeersel vroeg het gemeentebestuur om de snelheidslimieten op het hele grondgebied van Beersel van straat tot straat te actualiseren, rekening houdend met de lokale situatie (doorgaand of geen doorgaand verkeer, inrichting van de weg, breedte van de weg …) en de veiligheid van de actieve weggebruiker. Voor meerdere straten/wijken zou zone 30 of fietsstraat meer gepast zijn en bovendien de rechten en plichten van automobilisten én actieve weggebruikers verduidelijken.

Het laconieke antwoord van de bevoegde schepen was dat ze dat straat per straat zouden bekijken.

Spreid het nieuws ...