Actief

Oppositie heeft bedenkingen bij herinrichtingsplan stationsbuurt Huizingen

Deze plannen hebben als enig opzet de belangen van de gemeente veilig te stellen

Mondelinge vraag Groen Blaffeturke

Groen Beersel betreurt dat het RUP 'Groen Blaffeturke' uitsluitend draait rond de belangen van de gemeente

Parkeerplaatsen in de plaats van voet- en fietspaden

In alle stilte heeft het gemeentebestuur 440.000€ afgeroomd van de budgetten voor nieuwe en te vernieuwen voet- en fietspaden. Tegelijk wordt het budget voor de aanleg van de parking van de gemeenveldsite verhoogd van 300.000€ tot 700.000€.

Eén boom voor elke Beerselaar

Groen Beersel stelt voor om het Bomencharter Vlaanderen te ondertekenen en vraagt het gemeentebestuur om zich te engageren om deze legislatuur 25.000 nieuwe bomen te planten op het grondgebied van de gemeente Beersel wat symbolisch overeenkomt met één boom per inwoner.

Stilstand in ruimtelijke ordening

De gemeente Beersel vergunt nog steeds op basis van verouderde BPAs en verkavelingsvoorschriften

Broedplaats vliegend hert vernield

Natuurbeheer staat duidelijk niet op de prioriteitenlijst van het nieuwe gemeentebestuur.

Fietspaden langs de Brusselsesteenweg blijven dode letter

In 2016 al verklaarde Ben Weyts (N-VA), toen Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, dat die fietspaden er gingen komen

Gedeeltelijke Bouwstop in Beersel

Voor de verkiezingen verklaarden meerderheidspartijen N-VA en De Lijst van de Burgemeester dat Beersel vol is en dat er paal en perk gesteld moest worden aan het verkavelen van wat ons rest aan open ruimte en groen. Belofte maakt schuld, maar sinds de verkiezingen blinkt het gemeentebestuur uit in immobiliteit. Tot op heden heeft het […]

Groen Beersel legt tijdelijke bouwstop op tafel: geen nieuwe verkavelingen

Ons voorstel tot het invoeren van een voorlopige stop op nieuwe verkavelingen op grondgebied Beersel

Vernieling broedplaats vliegend hert

Tussenkomst naar aanleiding van de vernieling van een broedkolonie van het vliegend hert door de gemeentelijke diensten

Groen eist gedeeltelijke bouw­stop in Beersel

Groen stelt voor om geen enkele nieuwe wegenis te stemmen, zolang het bestuur geen gemeentelijk uitvoeringsplan voorlegt waarin de bescherming van wat ons rest aan open ruimte centraal staat.

Oprichting gemeenteraads­commissies botweg geweigerd door de meerderheid

Het gemeentebestuur vindt de oprichting van gemeenteraads-commissies overbodig en weigert dit standpunt te motiveren