Parkeerplaatsen in de plaats van voet- en fietspaden

Bij aanvang van deze legislatuur formuleerde het nieuwe gemeentebestuur één grote prioritaire doelstelling: “Wij investeren in de aanleg van nieuwe en te vernieuwen voet- en fietspaden.” Mooie woorden, maar bij de eerste  aanpassing van het strategisch en financieel meerjarenplan bewijst dat de echte prioriteiten van dit gemeentebestuur toch elders liggen. Erger. In alle stilte heeft het gemeentebestuur 440.000 euro afgeroomd van de budgetten voor nieuwe en te vernieuwen voet- en fietspaden. Tegelijk wordt het budget voor de aanleg van de parking van de Gemeenveldsite verhoogd van 300.000 euro tot 700.000 euro.

“Bij de voorstellen van de budgetten voor 2021 dienden prangende keuzes gemaakt te worden, niet in het minst op het vlak van de investeringen”, konden wij lezen in de nota. De cijfers bewijzen nu zwart op wit waar dit gemeentebestuur voor kiest als het er echt op aankomt.

Het gemeentebestuur dacht het handig te spelen, verklaart Jan Steyaert, gemeenteraadslid voor Groen. In de documenten wordt immers met geen woord gerept over een daling van de investeringen in voet- en fietspaden. Maar onze fractie heeft de tabellen van dit jaar naast de cijfertjes van vorig jaar gelegd en zo kwamen we op een desinvestering in voet- en fietspaden  van  440.000 euro. Dit bedrag komt mooi overeen met wat het gemeentebestuur honderd bladzijden verder omschrijft als de belangrijkste wijziging in haar investeringen en uitgaven. Het budget voor de parking van de Gemeenveldsite wordt verhoogd van 300.000 euro naar 700.000 euro.

Groen Beersel stelt ook vast dat de subsidies van de hogere overheden voor de aanleg van voet- en fietspaden in 2020 lager waren dan voorzien. Dat kan alleen maar betekenen dat een aantal subsidieerbare werken niet uitgevoerd werden. Tenslotte is het ook verontrustend dat er voor de komende jaren geen enkele subsidie ingeschreven staat. Het Vlaams Gewest stelt nochtans substantiële middelen ter beschikking voor fietsinfrastructuur.

Groen Beersel betreurt ten zeerste dat er investeringsmiddelen bedoeld voor wandel- en fietspaden verschoven worden naar parkings en parkeerplaatsen, vooral in deze tijden waar iedereen wandelt en waar de fiets de grote winnaar is inzake mobiliteit.

Spreid het nieuws ...