Gedeeltelijke Bouwstop in Beersel

Voor de verkiezingen verklaarden meerderheidspartijen N-VA en De Lijst van de Burgemeester dat Beersel vol is en dat er paal en perk gesteld moest worden aan het verkavelen van wat ons rest aan open ruimte en groen. Belofte maakt schuld, maar sinds de verkiezingen blinkt het gemeentebestuur uit in immobiliteit. Tot op heden heeft het gemeentebestuur uitsluitend ruimtelijke uitvoeringsplannen opgesteld om zijn eigen financiële belangen veilig te stellen, verklaart Jan Steyaert. Geen enkele wijziging van BPA of APA is in voorbereiding en van een gemeentelijk uitvoeringsplan ‘open ruimte’ is helemaal geen sprake. De gemeente laat het ruimtelijk beleid dus gewoon op zijn beloop. Uit de recente burgerenquête ‘Mijn idee’ blijkt dat de Beerselaars de open ruimte belangrijk vinden. Het behoud van de groene, open ruimtestaat op plaats drie.

Als dit gemeentebestuur het echt meent, moet het dringend werk maken van een gemeentelijk uitvoeringsplan dat een betere bescherming van wat ons rest aan open ruimte garandeert. Bovendien kan het gemeentebestuur sinds januari 2019 ter compensatie inrichtingsvoorschriften van sommige gemeentelijke RUP’s en verouderde BPA’s en APA’s wijzigen om het ruimtelijk rendement van de bebouwde zones te optimaliseren. Volgende ingrepen zijn bijvoorbeeld mogelijk met de soepelere planwijziging om het ruimtelijk rendement te optimaliseren: voorschriften over bouwdieptes of bouwhoogtes wijzigen en voorschriften over dakvorm en dakbedekking opheffen. De kernen versterken dus en de open ruimte beschermen.

Om die immobiliteit te breken en te redden wat te redden valt legt Groen Beersel nu een voorstel tot gedeeltelijke bouwstop ter stemming waarbij elke verkaveling waarvoor nieuwe wegenis moet worden aangelegd tijdelijk onmogelijk wordt. Nieuwe wegenissen zijn de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Groen stelt voor om geen enkele nieuwe wegenis te stemmen, zolang het bestuur geen gemeentelijk uitvoeringsplan voorlegt waarin de bescherming van wat ons rest aan open ruimte centraal staat.

Spreid het nieuws ...