Gemeentemonitor: wat denken de Beerselaars van het beleid?

Diversiteit/Leefomgeving/Armoede/Cultuur/Sport/Zorg

Gemeentemonitor

De Gemeente-monitor is een omgevingsscanner die toestand van elke Vlaamse gemeente in beeld brengt door middel van een driejaarlijkse burgerbevraging. Voor Beersel levert deze enquete (uitgevoerd in 2023) toch wel een aantal zeer opvallende resultaten op. Enkele uitschieters op een rij.

Laat ons beginnen met het goede nieuws.

Samenleven in diversiteit. 63% van onze inwoners vindt dat mensen met een verschillende herkomst goed samenleven in Beersel. Dat is meer dan het Vlaams gemiddelde. En 51% van de Beerselaars vinden dat de aanwezigheid van mensen met een andere herkomst een verrijking. Ook dat is meer dan het Vlaams gemiddelde. Blijkt ook dat onze inwoners beduidend meer vrienden hebben van niet-Belgische afkomst en open staan voor vreemde buren.

Klimaat, milieu en natuur. De Beerselaars zijn ook tevreden over het groen in de gemeente en voldoende natuur in de buurt maar zijn mider tevreden over huisvuilvoorzieningen.

Maar er is ook nog zeer veel werk aan de winkel!

Armoede-in-Beersel

Armoede. We leven in een rijke gemeente maar de monitor toont aan dat hieronder nog heel wat schrijnende armoede schuil gaat. Beersel scoort op alle parameters slechter dan gemiddeld! 15% van onze inwoners komt moeilijk rond. 12% heeft betalingsmoeilijkheden, 10% heeft moeite om de schoolfacturen te betalen, 9% heeft last met de woonfactuur, 9% heeft moeite om zorg te betalen en 4% moet besparen op voeding … En wat het meest verontrustend is, is dat die armoede sinds 2020 significant toegenomen is!

Cultuur en vrije tijd. Ook op het vlak cultuur en vrije tijd scoort onze gemeente over de ganse lijn onder het Vlaams gemiddelde. Als we het hebben over de bibliotheek, de sportvoorzieningen, de jongerenvoorzieningen en de uitgaansgelegenheden gaan we van kwaad naar erger. Amper 31% van onze jongeren kan onze uitgaansgelegenheden waarderen tegenover 59% in het Vlaams gewest. Absolute buiscijfers!

Zorg en gezondheid. De Beerselaars maken zich zorgen over het gebrek aan huisartsen, zijn minder tevreden over de oudervoorzieningen en zijn ronduit ontevreden over de kinderopvang. En ook deze cijfers gingen er sinds 2020 alleen maar op achteruit!

Spreid het nieuws ...