Ons openbaar domein

Ons openbaar domein ligt er in Beersel al jaren verwaarloosd en slordig bij. Waar andere gemeenten hun best doen om straten en pleinen te herwaarderen, heerst in Beersel sinds vele jaren een mentaliteit van de minste moeite. De beelden spreken voor zich: