Plannen voor parkeertoren aan de Meent dood en begraven!

Vorig jaar bestelde het gemeentebestuur een haalbaarheidsstudie om een parkeergebouw op te richten op de gemeenveldsite. Het had veel voeten in de aarde maar met de nodige vertraging werd de eerste versie van de betreffende studie half maart door huisleverancier D&A overgemaakt aan het gemeentebestuur. Wij vroegen de stukken op en vatten de resultaten voor U samen.

Het studiebureau acht het mogelijk om een parkeergebouw te realiseren van twee tot drie bouwlagen. en heeft drie scenario’s vergeleken:

  • Optie 1: De voormalige plannen die op enkele details na reeds door het vorig gemeentebestuur onder impuls van Schepen Leroy werden uitgewerkt. Een waterdoorlaatbare parking zonder niveaus die plaats biedt aan ongeveer 100 wagens. Kostprijs 1M€
  • Optie 2: Een parking bestaand uit twee niveaus waarvan één niveau half ondergronds ingegraven wordt maar vermeldt elders dat onder de grond gaan waarschijnlijk zorgt voor waterproblemen. Dit gebouw van twee verdiepen zou plaats bieden aan 145 voertuigen. De kost wordt geraamd op 5.6M€.
  • Optie 3: Een parking bestaande uit drie niveaus, goed voor 225 plaatsen en een prijskaartje van 6.7M€.

Optie twee biedt dus 45 bijkomende parkeerplaatsen aan bijkomende kost van 100.000€ per plaats. Optie drie kost nog steeds 45.000€ per plaats met een toren die 6 meter boven het maaiveld uitsteekt. Beide opties kosten in elk geval meer dan wat ons gemeentebestuur deze legislatuur investeert in fietsinfrastructuur.

WijZijnBeersel gaat voluit voor het plan dat 6 jaar geleden reeds op tafel lag. En wij roepen het gemeentebestuur op om eindelijk werk te maken van goede afspraken met Colruyt, ZEB en Action. Samen met de 100 plaatsen van optie 1 komt het totaal aan parkeerplaatsen in de directe omgeving van de gemeenveldsite op 450: 115 plaatsen op de in te richten parking, 50 aan de bibliotheek, 20 aan Sint-Victor, 145 plaatsen op de parking van Colruyt Alsemberg en 120 plaatsen aan de ZEB en de Action. Of gaat het komend gemeentebestuur meer dan 5M€ besteden aan bijkomende verharding en beton? Vooral spijtig dat ook in dit dossier 6 lange jaren verloren gegaan zijn.

Spreid het nieuws ...