Geen parkeertoren aan de Meent

Het sluitstuk van de herinrichting van de gemeenveldsite, die onder impuls van het vorig gemeentebestuur in de context van het Land Van Teirlinck gerealiseerd werd, was de aanleg van een nieuwe groene en waterdoorlaatbare parking voorzien voor ongeveer 85 wagens.

Het gemeentebestuur bestelt een haalbaarheidsstudie om een parkeergebouw op te richten op de gemeenveldsite

Met de 115 plaatsen die ingekleurd zijn in de laatste versie van die plannen (herziening in 2019 door de nieuwe meerderheid) werden alle parkeerplaatsen die verloren gingen bij de herinrichting tussen de school en de evenementenhal ruimschoots gecompenseerd.

Dat brengt het totaal aan parkeerplaatsen in de directe omgeving van de gemeenveldsite op 450: 115 plaatsen op de in te richten parking, 50 aan de bibliotheek, 20 aan Sint-Victor, 145 plaatsen op de parking van Colruyt Alsemberg en 120 plaatsen aan de ZEB en de Action.

Blijkbaar onvoldoende voor de huidige N-VA, CD&V, Open VLD meerderheid. Op 9 Augustus 2023 bestelde het schepencollege een nieuwe studie om de mogelijkheid te laten onderzoeken om een parking in verschillende niveau’s te laten bouwen op de huidige parking. D+A consult werd daarom belast met de opdracht: “haalbaarheidsstudie om een parkeergebouw op te richten op de gemeenveldsite”.

Gebrek aan fietsstallingen aan CC De Meent

WijZijnBeersel heeft de exacte cijfers bij het gemeentebestuur opgevraagd. Het grootste evenement op de gemeenveldsite in de laatste twee jaar was op 9/12/2022 om 20u waarvoor 554 tickets werden verkocht. 450 volwaardige parkeerplaatsen voor een absolute piek van 540 bezoekers lijkt ons meer dan voldoende? Of wil dit gemeentebestuur een individuele parking voorzien voor elke betalende bezoeker?

Het enige wat dit gemeentebestuur moet doen is duurzame afspraken maken Colruyt, ZEB en Action. De verharde verbindingspaden tussen deze parkings en de gemeenveldsite werden trouwens al aangelegd in de context van het Land Van Teirlinck. De brug over de Molenbeek is klaar en er is passende verlichting én camerabewaking.

Erger, een parkeertoren naast de Meent zal de huidige situatie niet verbeteren maar verslechteren. Nog meer bezoekers zullen immers aangemoedigd worden om gebruik te maken van de toegang langs de Brusselse Steenweg. Een parkeertoren zou bovendien betekenen dat de ganse oppervlakte volledig verhard wordt.

WijZijnBeersel roept op om die waanzinnige plannen te laten varen en vraagt het gemeentebestuur om duidelijke afspraken te maken met Colruyt, ZEB en Action over het sporadisch gebruik van hun parkings. Voor deze bedrijven kan dit een element vormen in hun duurzame bedrijfsvoering. En dankzij deze éénvoudige maatregel wordt de gemeenveldsite in de toekomst voor gemotoriseerd verkeer gespreid toegankelijk via drie degelijk ingerichte toegangspoorten, twee daarvan zonder verkeerslichten.

WijZijnBeersel heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de overdekte fietsstallingen te tellen die toegankelijk zijn voor het publiek en kwam tot een schamele 24 plaatsen…. Gevolg is dat de bezoekers hun fietsen onveilig moeten achterlaten (zie foto). Misschien kan het gemeentebestuur hier is werk van maken?

Spreid het nieuws ...