Stationsbuurt Huizingen

Volg dit dossier op huizingensamen.be

Het gemeentebestuur werkt aan een RUP dat tot doel heeft om de stationsomgeving van Huizingen kwalitatief te ontwikkelen. Deze ambitie van het RUP klinkt goed. Toch kan de Fractie WijZijnBeersel zich niet van de indruk ontdoen dat dit RUP vooral wordt opgemaakt om meerwaarde te creëren op de gemeentelijke eigendommen, alsook het eigendom van woonpunt Zennevallei én dat er onvoldoende wordt ingezet op de uitdagingen van de volledige station- en schoolomgeving: mobiliteit, ontsluiting kartonfabriek, ontsluiting station, verkeersinrichting kruispunt Guido-Gezellelaan-Vaucampslaan …

WijZijnBeersel wil de perimeter van het RUP uitgebreiden zodat de uitdagingen van de volledige station- en schoolomgeving aangepakt kunnen worden. Het ontwerpteam moet de vrijheid krijgen om out of the box te kunnen denken, los van bestaande eigendomsgrenzen, rooilijnen,… zodat het RUP haar werkelijke ambities kan waar maken om een meerwaarde te realiseren voor de hele omgeving zowel wat de inrichting als op vlak van mobiliteit.