Memorandum Jeugdraad 2018 bleef dode letter

In 2018 kwam de Beerselse jeugdwerkraad meermaals samen om de problemen binnen de jeugdverenigingen te bespreken en naar oplossingen te zoeken: fuifzalen, openbaar vervoer, fietsveilige stations, betere fietspaden, … Hun ideeën werden samengebracht in een memorandum dat toen voorgelegd werd aan het nieuw gemeentebestuur. Spijtig genoeg bleef dit memorandum grotendeels dode letter.