Grote Sleutel: beschermde kloostertuin moet wijken voor nieuwbouw

Projectontwikkelaar Dyls uit Leuven heeft een omgevingsvergunning ingediend voor de herbestemming, verbouwing en beperkte uitbreiding van De Grote Sleutel, beschermd erfgoed en gelegen in het beschermd dorpsgezicht van Alsemberg. Het venijn zit in de ‘beperkte uitbreiding‘ die wordt voorgesteld. 7 van de 41 wooneenheden die in dit project gerealiseerd worden situeren zich in een compleet nieuw gebouw van 4 verdiepingen (Zone F). Bijkomende woningen die de verkeersdrukte en de parkeerproblematiek alleen maar vergroten en waarvoor de mooiste lindebomen van het dorp moeten wijken. De nieuwbouw zal bovendien de vergezichten op de hertogelijke kerk van Alsemberg -dat deel uitmaakt van ons beschermd dorpsgezicht- ontsieren.

Uitreksel uit de toelichtingsnota van de bouwaanvraag van de projectontwikkelaar

WijZijnBeersel is absoluut voorstander van de functionele herbestemming van het beschermd erfgoed ‘Kapelaanswoningen en Klooster Franse Nonnen’ maar heeft bezwaar ingediend tegen de ‘beperkte uitbreiding‘ zoals voorzien door de projectontwikkelaar. Het is immers duidelijk dat de maximalisering van de financiële return van de bouwheer primeert op de draagkracht van de omgeving. De ‘beperkte uitbreiding‘ die wordt voorgesteld is trouwens niet voorzien in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat speciaal voor dit project in 2020 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Het RUP voorziet uitsluitend in de verbouwing en herbestemming van de bestaande gebouwen. Ook de nieuwe commerciële ruimte langs de Witteweg is niet conform het RUP.

Uitrekesel uit de toelichtingsnota van het RUP zoals goedgekeurd in 2020.

Tot onze grote verwondering ontbreekt in het dossier bovendien een grondige mobiliteitsstudie om de impact van het project op de mobiliteit en de parkeerproblematiek in de omgeving in kaart te brengen.

De bijkomende verharding en de ondergrondse garages zullen ongetwijfeld ook een impact hebben op de waterberging in risicogebied voor overstromingen.

Tenslotte wil WijZijnBeersel ook wijzen op de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Het gaat hier immers om een publiek-private samenwerking tussen de projectontwikkelaar en het gemeentebestuur waarbij de gebouwen tot op heden nog steeds eigendom zijn van de gemeente. Het is dan ook bijzonder pijnlijk dat gemeentebestuur en bouwpromotor niet in dialoog gegaan zijn met de buurtbewoners alvorens dezebouwaanvraag in te dienen. De meerderheid heeft deze legislatuur wat betreft patrimonium trouwens een bijzonder pover parcours afgelegd: grote sleutel, Kerk van Lot, Groen Blaffetuurke, De Ceder, parking De Meent, … Stuk voor stuk dossiers waarin de laatste zes jaar amper vooruitgang is geboekt.

Tenslotte toch nog even in herinnering brengen dat de Grote Sleutel onder impuls van de toenmalige CVP gekocht is door de gemeente. CD&V noemt dit nu een vergiftigd geschenk, maar ze hebben de gebouwen zelf aangekocht?

Hieronder het volledig bezwaarschrift zoals het door WijZijnBeersel is ingediend.

Spreid het nieuws ...