Een onvoldoende halverwege de rit

Groen Beersel geeft graag zijn visie over het beleid van de meerderheid halfweg de rit en begint met een pluim voor het geactualiseerde mobiliteitsplan.

Volgens Kris De Greef biedt dit plan perspectieven voor een noodzakelijke omslag, die de belangen van het gemotoriseerde vervoer en de zachte weggebruiker beter verzoent. Toch stelt hij vast dat de meerderheid vooral graag meesurft op de verwezenlijkingen van hogere overheden, zoals de realisatie van de fietssnelwegen. Het zal er nu op aankomen om ook daadwerkelijk op lokaal niveau ambitieuze keuzes te maken en woorden om te zetten in daden.

In veel andere beleidsdomeinen lijkt er bij deze meerderheid een compleet gebrek aan visie, het ruimtelijk beleid op kop. Ondanks de waardevolle aanbevelingen in de bouwmeesterscan voor onze gemeente blijven de initiatieven in het ruimtelijk beleid vooral gericht op het zekerstellen van de eigen belangen van de gemeente en de huisvestingsmaatschappij. Dat gebeurde een eerste keer in het RUP ‘Herstructureren en optimaliseren van bestemmingen’, dat werd goedgekeurd in 2020 waar de gemeente vooral haar eigen terreinen valoriseerde en herhaalt zich in het RUP in opmaak ‘t Groen Blaffetuurke in Huizingen.

Deze meerderheid heeft schrik van haar eigen schaduw en verstopt zich in allerhande dossiers het liefst achter de hogere overheden zonder op enige wijze haar eigen standpunten of visie te verdedigen. Denk maar aan de pendelparking, die zal gerealiseerd worden aan het station van Lot op een totaal verkeerde plek in het groen en aan de verkeerde kant van de spoorweg of het provinciale zwembad in Huizingen dat sluit.

Ook in het milieubeleid is het terug naar af, zo meent Jan Steyaert. Dat de broedhopen van het vliegend hert door gemeentepersoneel vernield werden kan nog bestempeld worden als een spijtig incident, maar we stellen vast dat belangrijke en gesubsidieerde projecten zoals het Land Van Teirlinck niet vooruitgaan.  Initiatieven zoals het Nationaal Park Brabantse Wouden en het Strategisch project Zennevallei worden getolereerd, maar niet gedragen. En de milieuraad is deze legislatuur nog geen enkele keer samengeroepen.

Patience N’Kamba stelt vast dat bijna alle beschikbare financiële middelen in deze legislatuur opgesoupeerd zullen worden aan bakstenen met de aanbouw aan het nieuwe woon- en zorgcentrum De Ceder.

Ahmed Alaoui, lid van het sociale comité heeft veel lof voor het professionele en nuttige werk van het OCMW en zijn personeel, maar betreurt hoe waardevolle mensen in het kader van politieke spelletjes aan de kant geschoven worden.

In volle covidcrisis vond het gemeentebestuur het nodig om Sonja Van Wanseele met haar jarenlange ervaring en inzet voor één jaar op een zijspoor te zetten, om een nieuw gezicht van N-VA te lanceren. Uiteraard zonder enige vooroordeel over de opvolger van Sonja.

Spreid het nieuws ...