Tariefreglement Moesjebaaz

Wij stellen vast dat jeugdcentrum Moesjebaaz niet langer kan gehuurd worden voor repetitief gebruik tegen een voordeel tarief.

Tot op heden kon zowel de sociaal-culturele infrastructuur als de jeugdinfrastructuur Moesjebaaz tegen een voordeeltarief gehuurd worden bij repetitief gebruik. Voor de Moesjebaaz, dat door de gemeente wordt gepromoot als jeugdcentrum, bedraagt het huurtarief voor verenigingen uit Beersel dan 27 euro per avond, ongeacht of het een week of weekend avond betreft.

Volgens het voorliggende voorstel kan de Moesjebaaz vanaf heden enkel nog occasioneel gehuurd worden. Dat betekent dat verenigingen uit Beersel vanaf nu minstens 134 euro voor een avond moeten neertellen of anders gesteld dat elk mogelijk initiatief om op frequente basis een echte jeugdhuisavond te organiseren in de kiem wordt gesmoord. Het risico om uit de kosten te raken wordt immers al snel te groot.

De mogelijkheden voor jongeren om elkaar te ontmoeten wordt zo alweer wat beperkter … of zullen we volgend jaar nog wat extra camera’s plaatsen om de hangende jongeren in het oog te houden?

Wij stellen daarom voor om:

  • het verhuurtarief voor repetitief gebruik van de Moesjebaaz te behouden
  • initiatief te nemen om het jeudgcentrum leven in te blazen, zodat onze jeugd na de corona- ellende op een laagdrempelige manier kan gebruikmaken van de jeugdinfrastrucuur.

We hebben het gemeentebestuur gevraagd het reglement in die zin te wijzigen, maar werden hierin niet gevolgd.

Spreid het nieuws ...