Belofte maakt schuld

Van het ambitieuze voet- en fietspadenbeleid van dit gemeentebestuur blijven vooral de rode en groene verfpotten over

Bij aanvang van deze legislatuur werd de aanleg en de  vernieuwing van voet- en fietspaden als prioriteit naar voor geschoven en werden er in de meerjarenplannen investeringen van 5 miljoen euro vooropgesteld.

Als we er de budgetten van 2021 op nalezen was er op dat ogenblik voor de jaren 2020-2025 nog een budget voorzien van 4.972.000 euro. Tot de verbazing van Groen Beersel is dat bedrag bij de jaarlijkse herziening van de meerjarenbegroting gedaald tot 3.980.000 euro, 1 miljoen euro minder dus.

Het is ook spijtig dat er voor de jaren 2023, 2024 en 2025 geen ontvangsten ingeschreven staan in de boeken. Dat wijst erop dat er geen gesubsidieerde projecten meer in de pijplijn zitten. Het ziet er dus naar uit dat de de aanleg en de vernieuwing van de voet- en fietspaden zich de komende jaren zullen beperken tot bijkomende rood en groen geverfde stroken op het asfalt.

Spreid het nieuws ...