Solidair Beersel

Hoe denkt de Beerselaar hierover?

De laatste weken ontstond er nogal wat stemmingmakerij in verband met de tijdelijke opvang van moeders of gezinnen met jonge kinderen in Hanenbos of Destelheide. Het Vlaams belang diende op de laatste gemeenteraad zelf een motie in om die gezinnen uit Beersel te verwijderen.

Ons standpunt ter zake is glashelder: ‘Wij kijken met een open blik naar de wereld. Want wij beseffen dat wereldwijd miljoenen mensen gedwongen op de vlucht zijn voor geweld, hongersnood en extreme armoede. Daarom blijven we, net als voorheen, de meest kwetsbaren verwelkomen in onze gemeenschap en onze scholen. Omdat ook zij recht hebben op bescherming en op onderwijs voor hun kinderen‘.

We willen van deze commotie toch even gebruik maken om een aantal misverstanden en kwalijke roddels uit de wereld te helpen:

  • Het betreft zeer tijdelijke opvang van families met jonge kinderen. Ze verblijven slechts enkele dagen in Destelheide/Hanenbos tot de “cel dispatching” van Fedasil hen een opvangcentrum heeft toegewezen. Men kan dus niet spreken over een nieuw opvangcentrum.
  • Er is geen continu opvang aangezien beide centra (Destelheide/Hanenbos) vaak helemaal volgeboekt zijn door hun cliënteel (scholen, jeugdgroepen, culturele activiteiten…). Tot nu toe werden slechts een dertigtal personen (ouders met kinderen, alleenstaande moeders met kind) opgevangen. Na enkele dagen werd dit aantal reeds kleiner aangezien de mensen door Fedasil werden doorgestuurd naar andere centra.
  • De mogelijkheid tot opvang is beperkt in de tijd: tot eind maart 2024. Het is louter ter overbrugging van de wintermaanden om te beletten dat families met kinderen op de straat belanden.
  • De maximale bezetting die werd afgesproken met Fedasil is 60 personen. Maar dit aantal zou louter bereikt kunnen worden indien er dit aantal bedden beschikbaar zijn in Destelheide/Hanenbos én indien Fedasil op die (zeldzame!) periodes noodopvang zoekt voor 60 personen in gezinsverband.
  • Op dit ogenblik is het aantal opgevangen personen nul! De opvang gebeurt uitsluitend wanneer Destelheide/Hanenbos aangeeft dat ze plaatsen beschikbaar hebben en wanneer Fedasil opvangnoden voor dit doelpubliek heeft.
  • Geen administratieve last voor de Gemeente Beersel: de opgevangen gezinnen worden NIET ingeschreven in de gemeente Beersel, doen geen beroep op het OCMW, en lopen hier geen school. Het betreft dus wel degelijk zeer korte verblijven die volledig beheerd worden (huisvesting, voeding, logistiek en transport, administratie, …) door Fedasil, de centra Destelheide/Hanenbos en lokale vrijwilligers.
Spreid het nieuws ...