Groene dorpskernen als ontmoetingsruimtes

Het ‘dorpsplein’ van Beersel

Onze dorpskernen liggen er al jaren troosteloos bij. Wij gaan voor gezellige, groene publieke ruimte, die uitnodigt om te ontmoeten en te spelen. Kindvriendelijkheid en toegankelijkheid zijn centrale aandachtspunten bij alle herinrichtingen. Wij zetten in op sterke procedures en ontwerpwedstrijden om kwaliteitsvolle architecten aan te stellen voor alle nieuwe ontwerpen van publieke ruimte in de gemeente en pleiten voor een sterke betrokkenheid van de omwonende in de ontwerpprocessen.

Wij kiezen voor participatie vanaf de start van elke ruimtelijk ontwerpproces om zowel het draagvlak als de kwaliteit van de projecten te verbeteren. Samen met de buurt willen wij kijken naar de noden en wordt gezocht op welke manier nieuwe projecten kunnen inspelen op de verschillende noden: handel, restaurants en caf├ęs, groene speelruimtes, fietsverbindingen, plaats voor de jeugd …

In Lot zetten wij in op de herinrichting van het Europaplein ten voordele van de zwakke weggebruiker. Alle onnodige asfalt vervangen wij door groen en bomen en ruimte voor de trage weggebruiker. In Alsemberg willen we in samenwerking met de lokale handel en verenigingen behalve ruimtelijke ingrepen ook inzetten op de dynamisering van het Winderickxplein. Het plein zal pas herleven met grote terrassen en andere activiteiten.

Ook in Beersel moeten we aan de slag. Wij denken aan extra groen, geclusterd parkeren en ruimte voor terrassen. Het voorplein van de gemeentelijke feestzaal krijgt een grondige facelift en kan ruimte bieden voor een boerenmarkt. Wij geven ook het marktplein van Huizingen een opfrisbeurt, zodat de wekelijkse markt in Huizingen verder kan groeien.

De herinrichting van het centrum van Beersel gaat hand in hand met ontwikkeling van de site van de voormalige parochiezaal en de oude gemeenteschool. Die sites moeten kernversterkend werken, met oog voor nieuwe woonvormen en het brede schoolconcept.

Ook in Dworp willen wij via ontwerpend onderzoek de herinrichting van de kern aanpakken. De ruimte achter de kern leent zich tot aangename rustige terrassen en ruimte om te spelen en de ravotten.