Jeugdraad 2.0

De jeugddienst is de ideale regisseur van het lokale participatiebeleid. Via eigentijdse methodieken peilt zij naar wat er leeft en zet ze trajecten op om de jeugd te betrekken bij elk domein van het lokale beleid. De jeugdraad is een van die middelen om de oren te luisteren te leggen bij de jeugd. Om de jeugdraad dynamischer en efficiënter te maken, willen wij ze openstellen voor de gehele Beerselse jeugd. Niet enkel afgevaardigden van de jeugdverenigingen, maar ook jongeren tussen 12 en 17 jaar oud worden uitgenodigd. In samenwerking met de middelbare scholen, sport- en cultuurverenigingen en online communicatiemiddelen (Facebook-pagina, online-enquêtes, Instagram) willen we jongeren aanspreken en motiveren om naar de jeugdraad te komen. Op die manier kunnen ook zij hun vernieuwende ideeën, opmerkingen, visies en dromen op de tafel leggen. De jeugdraad kan zo een invloedrijk middel worden in het jeugdbeleid van onze gemeente.

Het jeugdbeleid beperkt zich niet tot zijn eigen beleidsdomein, maar spreekt zich ook uit over voorstellen voor herinrichting van de publieke ruimte, het mobiliteitsbeleid in het bijzonder de fietsinfrastructuur, natuur …

Spreid het nieuws ...