Kunst in de straat?

Kijk hoe het gemeentebestuur van Beersel haar kunstpatrimonium verwaarloost.

Fietspaden in Beersel

WijZijnBeersel stelt vast dat het gemeentebestuur van Beersel tijdens deze legislatuur slechts 70% van de middelen voorzien voor de aanleg van voet- en fietspaden besteed heeft.

Kerk van Lot?

Het dossier 'Kerk van Lot' zit al jaren in het slop.

Stationsbuurt Huizingen

WijZijnBeersel wil de perimeter van het RUP uitgebreiden zodat de uitdagingen van de volledige station- en schoolomgeving aangepakt kunnen worden. Het ontwerpteam moet de vrijheid krijgen om meerwaarde te realiseren voor de hele omgeving mbt inrichting én mobiliteit.

Dure sportzalen

Sportzalen huren is in Beersel dubbel zo duur als in de ons omliggende gemeentes

Pendelparking in Lot

De huidige meerderheidspartijen verzetten zich niet tegen de aanleg van deze nutteloze parking die vooral pendelaars uit naburige gemeentes zal aantrekken.