Vergroening van onze bedrijfsterreinen

Wij willen ook rond onze bedrijventerreinen kwalitatieve groenruimte. Hoewel de wetgeving dat vandaag al oplegt door een minimaal percentage groenaanleg willen wij in overleg met de bedrijven nagaan hoe de ruimtelijke ontwikkelingsplannen een meerwaarde worden voor iedereen. De groenstructuren op de bedrijventerreinen worden ingebed in een ruimer ecologische groenstructuur, teveel aan asfalt wordt opgebroken en vervangen door groen. Tevens kunnen heel wat klassieke gebetonneerde parkeerplaatsen anders worden ingericht. Bedrijventerreinen kunnen samenwerken om geclusterd waterdoorlatende groen parkeren te organiseren en zo meer efficiënte groenbuffer te kunnen creëren.

Spreid het nieuws ...