Ontharden met verf en bloembakken?

In Beersel beperkt ontharden zich tot een paar symboolacties, of het plaatsen van bloembakken of paaltjes maar van asfalt of verharding verwijderen zien we nog (veel te) weinig. Onze dorpspleinen liggen volledig onder steen en er zijn her en der parkeerstroken en verhardingen bijgekomen in plaats van te verdwenen.

Spreid het nieuws ...