Onnodige asfalt opbreken

Wij willen onnodige verhardingen ontharden en vervangen door nieuwe stukken groene ruimte. Er zijn zoveel plaatsen in onze gemeente waar kruispunten veel te breed zijn, en waar plantsoenen en wadi’s een veel betere oplossing in de openbare ruimte zijn.  Voorbeelden zijn de kruispunten  Dachelenberg-Ukkelsesteenweg, Gravenhofwijk met de bloembakken, Ingendaellaan-richting Beukenplein, Lobbos-Laarheide …Voor het ontharden zijn al projectsubsidies beschikbaar. Beersel heeft nagelaten om daarop een beroep te doen. Wij willen die middelen maximaal aanspreken en inzetten, zodat de transitie van onze straten sneller kan gebeuren.

Spreid het nieuws ...