Groenbeheer vergroot biodiversiteit

Wij brengen biodiversiteit in het straatbeeld door aanplanting van perken en bermen met wilde bloemen en een extensief onderhoud. Wij zijn een echte bloemen- en bijengemeente. De hele transformatie naar pesticidevrij beheer is er in enkele jaren tijd volledig op punt gezet. De groenploegen kiezen bijenvriendelijk, maar ook klimaat-robuuster plantgoed.

Het huidige bestuur heeft het pesticidevrije onderhoud van openbaar groen behoorlijk onderschat. De besparingen werden overal evenveel ingevoerd waardoor het onderhoud van openbaar groen vaak achteropliep.

De komende bestuursperiode moeten veel meer middelen ingezet worden voor onderhoud van groenplantsoenen en openbare ruimte. Een nette omgeving nodigt uit tot zorg én respect. Het eigenaarschap van de burgers betrekken bij hun omgeving verhoogt de waakzaamheid en het respect.

Spreid het nieuws ...