Duurzame en lokale landbouw

Een landbouw waar de winst gaat naar de boer, en niet naar de grootwarenhuizen en de landbouwindustrie.

Wij geven onze boeren, de belangrijkste partners  in het beheer van ons platteland, kansen om af te stappen van de industriële monocultuurbouw en zich te richten op lokale, duurzame landbouw. Beersel is nog rijk aan kleinschalige landbouwbedrijven. Het is net die vorm van landbouw die belangrijk is voor de toekomst.

Wij kiezen voor een kleinschaligere landbouw met minder pesticiden die gericht is op kwaliteitsvolle producten, liefst voor de lokale markt. Een landbouw waar de winst gaat naar de boer, en niet naar de grootwarenhuizen en de landbouwindustrie. Een landbouw, waar de boer weer meester wordt van zijn akkers en weiden, en waar de boer weer gewaardeerd wordt voor zijn unieke bijdrage tot het landelijke karakter van onze gemeente. We ondersteunen de boeren om een lokale afzetmarkt op te zetten.

Spreid het nieuws ...